Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Prvostepene krivične presude Kantonalnog suda u Zenici za 2020. godinu

21.01.2020.

 BROJ PREDMETA  PRAVNI OSNOV DATUM   UKINUTA/PREINACENA
04 0 K 010478 19 K        čl. 289.st.2 KZ FBiH  12.12.2019  

04 0 K 011041 19 K

 čl 166.st.1 KZ FBiH

 10.01.2020

 
04 0 K 010025 18 K čl 142.st.1 KZ SFRJ  08.01.2020  
04 0 K 009756 19 K
 čl. 289.st.2 KZ FBiH  04.03.2020  
04 0 K 010820 20 K  čl 166.st.1 KZ FBiH  10.05.2020  
 04 0 K 011038 19 K  čl. 336 st. 2 KZ FBiH  13.03.2020  
 04 0 K 010635 20 K  čl. 289.st.2 KZ FBiH  16.06.2020  
 04 0 K 011651 20 K  čl. 336 st. 2 KZ FBiH  25.06.2020  
 04 0 K 011923 20 K  čl. 383. st. 3 KZ FBiH  01.07.2020  
 04 0 K 010487 19 K  čl. 383. st. 3 KZ FBiH  15.06.2020  
 04 0 K 010989 19 K  čl 166.st.1 KZ FBiH  30.06.2020  
04 0 K 005804 19 K2
 čl. 273. st. 3 KZ FBiH  10.07.2020  
04 0 K 009515 20 K2  čl. 336 st. 2 KZ FBiH  14.07.2020  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh