• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nastavak suđenja za mjesec septembar 2022. godine

  31.08.2022.

  1.      Dana 01.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013189 22 K, protiv optuženih Huseinspahić Harisa  i dr., zbog krivičnog djela pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. KZ FBiH;

  2.      Dana 07.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012198 22 K, protiv optuženih Mujezinović Zaima i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383 stav 3. KZ FBiH;

  3.      Dana 12.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 007873 22 K 3, protiv optuženih Žunić Mugdina i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383. stav 3. KZ FBiH;

  4.      Dana 20.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 009398 22 K, protiv optuženih Kamenjaš Kenana i dr., zbog krivičnog djela organizirani kriminal  iz člana 342 stav 2. KZ FBiH;

  5.      Dana 21.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012381 21 K, protiv optuženih Kalčo Nusreta i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383 stav 3. KZ FBiH;

  6.      Dana 22.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013511 22 K, protiv optuženih Bulbulušić Esmira i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383. stav 1. KZ FBiH;

  7.      Dana 22.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012061 21 K, protiv optuženih Hadžikapetanović Harisa  i dr., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH;

  8.      Dana 23.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013312 22 K, protiv optuženih Halilović Rame i dr., zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ;

   

  9.      Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013504 22 K, protiv optuženih Skopljak Ediba i dr., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 2. u vezi sa članom 28. (pokušaj) KZ F BiH;

  10. Dana 28.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013523 22 K, protiv optuženog Škiljo Edina, zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. (pokušaj) KZ F BiH.

  Prikazana vijest je na:
  76 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Nastavak suđenja za mjesec septembar 2022. godine

  31.08.2022.

  1.      Dana 01.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013189 22 K, protiv optuženih Huseinspahić Harisa  i dr., zbog krivičnog djela pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. KZ FBiH;

  2.      Dana 07.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012198 22 K, protiv optuženih Mujezinović Zaima i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383 stav 3. KZ FBiH;

  3.      Dana 12.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 007873 22 K 3, protiv optuženih Žunić Mugdina i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383. stav 3. KZ FBiH;

  4.      Dana 20.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 009398 22 K, protiv optuženih Kamenjaš Kenana i dr., zbog krivičnog djela organizirani kriminal  iz člana 342 stav 2. KZ FBiH;

  5.      Dana 21.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012381 21 K, protiv optuženih Kalčo Nusreta i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383 stav 3. KZ FBiH;

  6.      Dana 22.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013511 22 K, protiv optuženih Bulbulušić Esmira i dr., zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja  iz člana 383. stav 1. KZ FBiH;

  7.      Dana 22.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 012061 21 K, protiv optuženih Hadžikapetanović Harisa  i dr., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH;

  8.      Dana 23.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013312 22 K, protiv optuženih Halilović Rame i dr., zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ;

   

  9.      Dana 26.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013504 22 K, protiv optuženih Skopljak Ediba i dr., zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 2. u vezi sa članom 28. (pokušaj) KZ F BiH;

  10. Dana 28.09.2022. godine, sa početkom u 09,00 sati, na Kantonalnom sudu u Zenici, nastavlja se glavni pretres u krivičnom predmetu broj 04 0 K 013523 22 K, protiv optuženog Škiljo Edina, zbog krivičnog djela ubistva iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28. (pokušaj) KZ F BiH.