• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izrečena prvostepena presuda u predmetu broj: 04 0 K 013916 22 K

  13.09.2022.

  Dana 12.07.2022.godine, Kantonalni sud u Zenici, donio je i javno objavio  prvostepenu presudu u krivičnom predmetu broj: 04 0 K 013916 22 K, kojom su optuženi Huseinspahić Haris, Kalinić Ognjen i Zvekić Hasib oglašeni krivim, i to  Huseinspahić Haris za produženo krivično djelo pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 55. KZ F BiH,  a Kalinić Ognjen i Zvekić Hasib za produženo krivično djelo pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. KZ F BiH u vezi sa stavom 1., i u vezi sa članom 33. i 55. KZ F BiH.  S tim u vezi, sud im  je izrekao kazne zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca za optuženog Huseinspahić Harisa, te kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine za optužene Kalinić Ognjena i Zvekić Hasiba.

  Optuženi su krivi što su:

  I Huseinspahić Haris,

  1.) u vremenskom periodu mjeseca juna 2019. godine do mjeseca jula 2021. godine, u Zenici, s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, obavljajući poslove na radnom mjestu  Šalterski radnik u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Sektor za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima-Direkcija Zenica, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, a na kom radnom mjestu je na osnovu Ugovora o radu: broj 10.1-403-2/17 od 12.01.2017. godine i broj 10.7-46-110676-38a/19 od 11.12.2019. godine, radio na prodaji roba i usluga, koje su mu povjerene u službi, u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, pa je tako svjestan da postupa suprotno: „Uputstvu o identifikaciji korisnika i postupanju u slučaju zloupotreba“ (Uputstvo WI 8-23/01-20) i „Uputstvu za prodaju asembliranih usluga“ (Uputstvo WI 8-23/01-11) a što je i htio, a kojim Uputstvima su detaljno opisani, kako način identifikacije korisnika i provjere njihove mogućnosti kupovine, prilikom realizacije asembliranih usluga, odnosno usluga prodaje mobilnih aparata korisnicima mobilnog operatera BH Telecom, tako i cjelokupna procedura od prijema zahtjeva, pa do predaje mobilnog aparata kupcu-korisniku, pa je tako:

  Fiktivno zaključio ugovore o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga odnosno prodaji 32 nova mobilna telefonska uređaja, sa ukupno 17 osoba:

  -M.D., (Samsung Galaxy A72 i Samsung Galaxy S21+ 5G),

  - Z.A., (Apple iPhone 12, 128GB Black i Samsung Galaxy A72),

  -Š.M., (Samsung Galaxy S21+ 5G i Samsung Galaxy A72),

  -G.A., (Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue i Apple iPhone 12 mini 64GB Black),

  -Š.D., (Apple Iphone 12 Pro 128GB Graphite  i Samsung Galaxy A72),

  -Č.A., (Apple iPhone 12 mini 64GB Black i Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue),

  -M.A., (Samsung Galaxy A71 i Samsung Galaxy S21 5G),

  -K.O., (Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue i Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite),

  -Č.A., (Samsung Galaxy A12 i Huawei P40 Pro),

  -G.M., (Samsung Galaxy S21+ 5G i Apple iPhone 12 64GB Black),

  -K.I., (Samsung Galaxy S10+ DS i Samsung Galaxy A50),

  -V.D., (Samsung Galaxy A71),

  -D.A., (Samsung Galaxy A51 i Huawei P40 Pro),

  -H.A., (Samsung Galaxy S20 i Huawei P40 Pro),

  -K.M., (Samsung Galaxy S20+ i Huawei P40 Pro),

  -S.R., (Samsung Galaxy S10 DS) i

  -H.Š., (Samsung Galaxy A70 i Samsung Galaxy A50,

  iako je znao da ove osobe uopće ne postoje, a čija je imena i ostale podatke kao što su: broj lične karte, adresa i sl. izmišljao te upisivao u obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ ili „Anex“ tih Ugovora i „Otpremnica“ a mobilne telefonske uređaje uzimao sebi a zatim ih lično ili posredstvom drugih lica iznosio iz službenih prostorija i  prodavao dalje, pa je na ovaj način  sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 52.209,15 KM,

  2) dana 09.02.2021. godine prilikom zaključenja Anexa Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga broj 10672258/18-08 od 09.02.2021. godine odnosno o prodaji novog mobilnog telefonskog uređaja marke Samsung Galaxy A51 sa Z.H., ovome uz dokumentaciju koja se odnosi na ovaj mobilni uređaj, dao da potpiše i „Zahtjev za usluge“, „Anex Ugovora“ broj 10672258/18-09 od 09.02.2021. godine te „Otpremnicu“ broj 3458304/21 od 09.02.2021. godine o prodaji mobilnog uređaja marke Samsung Galaxy S21 5G a zatim, ovaj mobilni telefonski uređaj uzeo za sebe, te ga lično ili posredstvom drugih lica prodao dalje, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.843,90 KM,

  3) dana 13.04.2021. godine fiktivno zaključio Anex Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga broj 10672258/18-11 od 13.04.2021. godine odnosno o prodaji novog mobilnog telefonskog uređaja, marke Samsung Galaxy S21 5G na ime Z.H., i njegovim ostalim podatcima, te se umjesto njega potpisao na obrascima: „Zahtjev za usluge“, predmetnom „Anexu Ugovora“ te „Otpremnici“ broj 3501978/21 od 13.04.2021. godine, a zatim ovaj mobilni telefonski uređaj uzeo za sebe, te ga lično ili posredstvom drugih lica prodao dalje, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.843,90 KM,

                  te je na opisani način oštetio Dioničarsko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica za iznos od 54.705,90 KM,

  II Kalinić Ognjen,

  u periodu od mjeseca jula 2019. godine do mjeseca juna 2021. godine s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, a po prethodnom dogovoru sa Huseinspahić Harisom, ovome svjesno pomagao u vršenju protivpravnih radnji opisanih u tačkama 1, 2 i 3. ove optužnice  iako je znao da iste predstavljaju krivično djelo, tako što je  prilikom zaključivanja fiktivnih Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga odnosno o prodaji mobilnih telefonskih uređaja, šest puta dolazio u službene prostorije BH Telecom, Direkcija Zenica na pult za kojim je radio prvooptuženi Huseinspahić Haris te se potpisivao na obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ ili „Anex“ tih Ugovora i „Otpremnica“ koji su glasili na izmišljene osobe i sa netačnim podacima kao što su: broj lične karte, adresa i sl. u ime tih osoba, nakon čega je preuzimao nove mobilne telefonske uređaje, te u više navrata od Huseinspahić Harisa, preuzimao nove mobilne telefonske uređaje koje je ovaj iznosio iz službenih prostorija BH Telecoma, Direkcija Zenica, koje je zatim dalje prodavao na području BiH, te dio novca od prodatih mobilnih uređaja zadržavao za sebe a dio novca predavo Huseinspahić Harisu,

  III Zvekić Hasib

  - tačno neutvrđenog dana u prvoj polovini 2021. godine s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, a po prethodnom dogovoru sa prvooptuženim Huseinspahić Harisom, ovome svjesno pomagao u vršenju protivpravnih radnji opisanih u tačkama 1, 2 i 3. ove optužnice  iako je znao da iste predstavljaju krivično djelo, te je znao da je Huseinspahić Haris fiktivno zaključio Ugovore o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga, odnosno prodaji dva nova mobilna uređaja marke Samsung Galaxy S21 na njegovo ime te se u ime njega potpisao na obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Anex Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ i „Otpremnica“ pa kada je navedene

  mobilne uređaje Huseinspahić Haris iznio iz službenih prostorija BH Telecom, Direkcija Zenica i dalje prodao sa istim je podijelio dobiveni novac.

  Prikazana vijest je na:
  44 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Izrečena prvostepena presuda u predmetu broj: 04 0 K 013916 22 K

  13.09.2022.

  Dana 12.07.2022.godine, Kantonalni sud u Zenici, donio je i javno objavio  prvostepenu presudu u krivičnom predmetu broj: 04 0 K 013916 22 K, kojom su optuženi Huseinspahić Haris, Kalinić Ognjen i Zvekić Hasib oglašeni krivim, i to  Huseinspahić Haris za produženo krivično djelo pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 55. KZ F BiH,  a Kalinić Ognjen i Zvekić Hasib za produženo krivično djelo pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. KZ F BiH u vezi sa stavom 1., i u vezi sa članom 33. i 55. KZ F BiH.  S tim u vezi, sud im  je izrekao kazne zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca za optuženog Huseinspahić Harisa, te kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine za optužene Kalinić Ognjena i Zvekić Hasiba.

  Optuženi su krivi što su:

  I Huseinspahić Haris,

  1.) u vremenskom periodu mjeseca juna 2019. godine do mjeseca jula 2021. godine, u Zenici, s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, obavljajući poslove na radnom mjestu  Šalterski radnik u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Sektor za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima-Direkcija Zenica, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, a na kom radnom mjestu je na osnovu Ugovora o radu: broj 10.1-403-2/17 od 12.01.2017. godine i broj 10.7-46-110676-38a/19 od 11.12.2019. godine, radio na prodaji roba i usluga, koje su mu povjerene u službi, u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, pa je tako svjestan da postupa suprotno: „Uputstvu o identifikaciji korisnika i postupanju u slučaju zloupotreba“ (Uputstvo WI 8-23/01-20) i „Uputstvu za prodaju asembliranih usluga“ (Uputstvo WI 8-23/01-11) a što je i htio, a kojim Uputstvima su detaljno opisani, kako način identifikacije korisnika i provjere njihove mogućnosti kupovine, prilikom realizacije asembliranih usluga, odnosno usluga prodaje mobilnih aparata korisnicima mobilnog operatera BH Telecom, tako i cjelokupna procedura od prijema zahtjeva, pa do predaje mobilnog aparata kupcu-korisniku, pa je tako:

  Fiktivno zaključio ugovore o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga odnosno prodaji 32 nova mobilna telefonska uređaja, sa ukupno 17 osoba:

  -M.D., (Samsung Galaxy A72 i Samsung Galaxy S21+ 5G),

  - Z.A., (Apple iPhone 12, 128GB Black i Samsung Galaxy A72),

  -Š.M., (Samsung Galaxy S21+ 5G i Samsung Galaxy A72),

  -G.A., (Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue i Apple iPhone 12 mini 64GB Black),

  -Š.D., (Apple Iphone 12 Pro 128GB Graphite  i Samsung Galaxy A72),

  -Č.A., (Apple iPhone 12 mini 64GB Black i Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue),

  -M.A., (Samsung Galaxy A71 i Samsung Galaxy S21 5G),

  -K.O., (Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue i Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite),

  -Č.A., (Samsung Galaxy A12 i Huawei P40 Pro),

  -G.M., (Samsung Galaxy S21+ 5G i Apple iPhone 12 64GB Black),

  -K.I., (Samsung Galaxy S10+ DS i Samsung Galaxy A50),

  -V.D., (Samsung Galaxy A71),

  -D.A., (Samsung Galaxy A51 i Huawei P40 Pro),

  -H.A., (Samsung Galaxy S20 i Huawei P40 Pro),

  -K.M., (Samsung Galaxy S20+ i Huawei P40 Pro),

  -S.R., (Samsung Galaxy S10 DS) i

  -H.Š., (Samsung Galaxy A70 i Samsung Galaxy A50,

  iako je znao da ove osobe uopće ne postoje, a čija je imena i ostale podatke kao što su: broj lične karte, adresa i sl. izmišljao te upisivao u obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ ili „Anex“ tih Ugovora i „Otpremnica“ a mobilne telefonske uređaje uzimao sebi a zatim ih lično ili posredstvom drugih lica iznosio iz službenih prostorija i  prodavao dalje, pa je na ovaj način  sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 52.209,15 KM,

  2) dana 09.02.2021. godine prilikom zaključenja Anexa Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga broj 10672258/18-08 od 09.02.2021. godine odnosno o prodaji novog mobilnog telefonskog uređaja marke Samsung Galaxy A51 sa Z.H., ovome uz dokumentaciju koja se odnosi na ovaj mobilni uređaj, dao da potpiše i „Zahtjev za usluge“, „Anex Ugovora“ broj 10672258/18-09 od 09.02.2021. godine te „Otpremnicu“ broj 3458304/21 od 09.02.2021. godine o prodaji mobilnog uređaja marke Samsung Galaxy S21 5G a zatim, ovaj mobilni telefonski uređaj uzeo za sebe, te ga lično ili posredstvom drugih lica prodao dalje, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.843,90 KM,

  3) dana 13.04.2021. godine fiktivno zaključio Anex Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga broj 10672258/18-11 od 13.04.2021. godine odnosno o prodaji novog mobilnog telefonskog uređaja, marke Samsung Galaxy S21 5G na ime Z.H., i njegovim ostalim podatcima, te se umjesto njega potpisao na obrascima: „Zahtjev za usluge“, predmetnom „Anexu Ugovora“ te „Otpremnici“ broj 3501978/21 od 13.04.2021. godine, a zatim ovaj mobilni telefonski uređaj uzeo za sebe, te ga lično ili posredstvom drugih lica prodao dalje, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.843,90 KM,

                  te je na opisani način oštetio Dioničarsko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica za iznos od 54.705,90 KM,

  II Kalinić Ognjen,

  u periodu od mjeseca jula 2019. godine do mjeseca juna 2021. godine s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, a po prethodnom dogovoru sa Huseinspahić Harisom, ovome svjesno pomagao u vršenju protivpravnih radnji opisanih u tačkama 1, 2 i 3. ove optužnice  iako je znao da iste predstavljaju krivično djelo, tako što je  prilikom zaključivanja fiktivnih Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga odnosno o prodaji mobilnih telefonskih uređaja, šest puta dolazio u službene prostorije BH Telecom, Direkcija Zenica na pult za kojim je radio prvooptuženi Huseinspahić Haris te se potpisivao na obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Ugovor o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ ili „Anex“ tih Ugovora i „Otpremnica“ koji su glasili na izmišljene osobe i sa netačnim podacima kao što su: broj lične karte, adresa i sl. u ime tih osoba, nakon čega je preuzimao nove mobilne telefonske uređaje, te u više navrata od Huseinspahić Harisa, preuzimao nove mobilne telefonske uređaje koje je ovaj iznosio iz službenih prostorija BH Telecoma, Direkcija Zenica, koje je zatim dalje prodavao na području BiH, te dio novca od prodatih mobilnih uređaja zadržavao za sebe a dio novca predavo Huseinspahić Harisu,

  III Zvekić Hasib

  - tačno neutvrđenog dana u prvoj polovini 2021. godine s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku koristi, a po prethodnom dogovoru sa prvooptuženim Huseinspahić Harisom, ovome svjesno pomagao u vršenju protivpravnih radnji opisanih u tačkama 1, 2 i 3. ove optužnice  iako je znao da iste predstavljaju krivično djelo, te je znao da je Huseinspahić Haris fiktivno zaključio Ugovore o pružanju/korištenju telekomunikacijskih usluga, odnosno prodaji dva nova mobilna uređaja marke Samsung Galaxy S21 na njegovo ime te se u ime njega potpisao na obrasce: „Zahtjev za usluge“, „Anex Ugovora o pružanju/korištenju telekomunikacionih usluga“ i „Otpremnica“ pa kada je navedene

  mobilne uređaje Huseinspahić Haris iznio iz službenih prostorija BH Telecom, Direkcija Zenica i dalje prodao sa istim je podijelio dobiveni novac.