• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  OVJERE I PREPISI

  12.09.2023.

  Kantonalni sud u Zenici u okviru svoje stvarne nadležnosti ne vrši poslove ovjera potpisa, prepisa i kopija dokumenata, a te poslove vrše notari i određene općinske službe.

  U Kantonalnom sudu u Zenici mogu se dobiti sljedeći prepisi:

  • prepisi sudskih odluka,
  • prepisi sudskih akata iz zbirke isprava,
  • prepisi raspravnih zapisnika,
  • prepisi transkripata audio zapisa.

  Na zahtjev stranke u postupku, sud će izdati audio zapis na CD-u ili DVD-u.

  Navedeni prepisi ili izdavanje CD-a ili DVD-a vrše se na osnovu pismenog zahtjeva za prepisivanjem sudskog akta, te se za prepise i izdavanje CD-a ili DVD-a plaća odgovarajuća sudska taksa shodno članu 26. Zakona o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/2016).

  Na svaki zahtjev za prepisivanjem sudskog akta, sud će donijeti odgovarajuću pismenu odluku u kojoj je obračunata i visina sudske takse i naznačen žiro račun na koji se vrši uplata takse.

  62 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1