• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Kantonalnog suda u Zenici

  17.01.2019.

  Sekretar suda – Ira Akvić


  Šef sudske pisarne - Adnan Grabus

  Šef odsjeka računovodstva Maja Kelava  

  Stručni savjetnik za odnose s javnošću - 

  Stručni savjetnik – psiholog za podršku svjedocima – Aida Beganović

  Stručni savjetnici:

  1)      Senija Dizdarević – Bajramović

  2)      Daniel Đukić

  3)      Amel Zaimović

  4)      Alisa Vojvodić

  Tehnički sekretar – Fetaneta Krdžalić

  Arhivar i KDP – Fatima Čančar

  Blagajnik – Aida Mačak

  Ekonom – Senad Husaković

  IKT – Mustafa Direk

          - Arnes Kobić

  Viši referent za prijem i otpremu pošte – Edina Fejzić

  Viši referent za otpremu pošte – Enisa Alić

  Birotehnički operateri – Daktilografi:

  1)      Nazifa Avdagić

  2)      Amara Đukić

  3)      Amira Čerim

  4)      Sana Delić

  5)      Edina Imamović

  6)      Slava Jerković

  7)      Jasmina Mandžuka

  8)      Sadika Mujezinović

  9)      Nermina Osmanović – Kurbegović

  10)   Amira Tahmiščija

  11)  Jela Telalović

  12) Jasna Pranjić

  Upisničari:

  1)      Enisa Sivro

  2)      Binasa Jeličić

  3)      Samir Fakić

  Likvidator – 

  Sudski dostavljači:

  1)      Zedin Selimović

  2)      Jasminka Damjanović

  Recepcioner – Said Čurić

  Telefonista – Esma Đulan

  Vozač – Almir Delić

  Spremačice:

  1)      Zehrudina Smajić

  2)      Mehrija Oruč

  3)    Sabina Šarić

  Svakog od gore navedenih uposlenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

  2797 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1