• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Uposlenici suda
 • Službenici i namještenici

  Službenici i namještenici Kantonalnog suda u Zenici

  17.01.2019.

  Sekretar suda – Ira Akvić


  Šef sudske pisarne - Adnan Grabus

  Šef odsjeka računovodstva Maja Kelava  

  Stručni savjetnik za odnose s javnošću - Nada Stevanović

  Stručni savjetnik – psiholog za podršku svjedocima – Aida Beganović

  Stručni savjetnici:

  1)      Senija Dizdarević – Bajramović

  2)      Daniel Đukić

  3)      Amel Zaimović

  4)      Alisa Vojvodić

  IKT- Arnes Kobić     

  Tehnički sekretar – Fetaneta Krdžalić

  Arhivar i KDP – Fatima Čančar

  Blagajnik – Aida Mačak

  Ekonom – Enes Islambegović    

  Viši referent za prijem i otpremu pošte – Edina Fejzić

  Viši referent za otpremu pošte – Enisa Alić

  Birotehnički operateri – Daktilografi:

  1)      Nazifa Avdagić

  2)      Amara Đukić

  3)      Amira Čerim

  4)      Sana Delić

  5)      Edina Imamović

  6)      Slava Jerković

  7)      Jasmina Mandžuka

  8)      Amira Tahmiščija

  9)      Jela Telalović

  10)   Jasna Pranjić  

  11)  Anita Topić

  12) Sabaheta Burić

  13) Elma Smriko

  Upisničari:

  1)      Enisa Sivro

  2)      Binasa Jeličić

  3)      Samir Fakić

  Sudski dostavljači:

  1)      Zedin Selimović

  2)      Jasminka Damjanović

  Recepcioner – Said Čurić

  Vozač – Almir Delić

  Spremačice:

  1)      Zehrudina Smajić

  2)      Mehrija Oruč

  3)    Sabina Šarić

  4)    Esmedina Ibrahimagić

  Svakog od gore navedenih uposlenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba

  3514 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1