• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudska policija

  23.01.2019.

  Sudska policija vrši fizičko i tehničko osiguranje zgrade suda. Fizičko osiguranje (unutrašnje i vanjsko) obezbjeđuje se stalnim dežurstvom sudskih policajaca, dok se tehničko osiguranje zgrade vrši posredstvom unutrašnjeg i vanjskog video nadzora sudske zgrade, te čuvanjem video zapisa koji se pod određenim uslovima, mogu pregledati.

   

  Sudska policija osnovana je Zakonom o sudskoj policiji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 19/96 i 34/04). Ovim zakonom utvrđena su njena ovlaštenja, ustrojstvo i sredstva za rad, prava i obaveze, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ustrojstvo i rad sudske policije u Federaciji BiH.

   

  Za upravljanje sudskom policijom odgovoran je predsjednik Vrhovnog suda.

   

  Osnovna ovlaštenja sudske policije su da pomaže Ustavnom sudu FBiH, Vrhovnom sudu FBiH i sudovima u kantonima u izvršavanju sudskih naredbi za prinudno dovođenje svjedoka, naredbi za dovođenje optuženih osoba, privođenju osuđenih osoba u organ za izvršenje sankcija po naredbi suda, održavanje reda u sudnici, sigurnosti sudija  i drugih radnika suda, sigurnosti sudske zgrade, te u izvršavanju drugih sudskih naloga. Sudska policija, u skladu sa pravilima koja donosi predsjednik Vrhovnog suda FBiH, pomaže i ombudsmane, na njihov zahtjev, kada rade na ispitivanju djelatnosti bilo koje institucije Federacije, kantona ili općine, kao i bilo koje institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava i slobode, uključujući provođenje etničkog progona, ili održavanje njegovih posljedica, ako se pri tom ispitivanju pojavi otpor te institucije ili osobe, a pomaže i u osiguranju istraživanja službenih dokumenata, uključujući i tajne, sudskih i upravnih spisa, posebno u pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa, ako se pri tom istraživanju, odnosno saradnji pojavi otpor od odgovornog službenika.

  Sudska policija pomaže i tužilaštvima u Federaciji kada u skladu sa zakonima i drugim propisima zahtijevaju pomoć i asistenciju sudske policije u vršenju svojih dužnosti, ili kada je potrebno osigurati održavanje reda i sigurnosti u prostorijama tužilaštva, sigurnost tužilaca i drugih radnika tužilaštva u Federaciji.

   

  Tokom sudskog postupka, po nalogu suda, sudska policija osigurava prisustvo pozvanih svjedoka, privodi osumnjičenog, odnosno optuženog na ispitivanje i glavni pretres, te sprovodi osuđenu osobu u organ za izvršenje sankcija u kojem treba izvršiti izrečenu sankciju.

   

  Sudska policija je zadužena za održavanje reda u sudnici, sigurnost sudija i drugih radnika suda, kao i sigurnost sudske zgrade na način predviđen pravilima predsjednika Vrhovnog suda FBiH.

   

  Sudska policija također izvršava naloge suda o pretresanju stana i osoba i o privremenom oduzimanju predmeta, naloge u vezi sa osiguranjem provođenja izvršenja sudskih odluka, te druge sudske naloge za poduzimanje radnji kojima se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg sudskog postupka.

   

  Ovlaštenja sudske policije vrše se u odjeljenju sudske policije sudova Federacije i odjeljenjima sudske policije sudova u kantonima.

   

  Radom odjeljenja sudske policije rukovodi zapovjednik odjeljenja sudske policije na način koji posebnim pravilima utvrdi predsjednik Vrhovnog suda.

   

  2071 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1