• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

  19.09.2022.

  Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka u fokusu saradnje VSTV-a BiH, Norveške sudske administracije i Sudskog vijeća Nizozemske

   

              06.09.2022. godine

   

  Kako unaprijediti međuinstitucionalni dijalog o efikasnosti i kvalitetu krivičnih postupaka bila je tema sastanka organizovanog dana 06.09.2022. godine u sudovima u Zenici, a u okviru posjete međunarodnog ekspertnog tima koji čine sudije apelacionih i okružnih sudova iz Norveške i Nizozemske, te projektnog tima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

   

  U provođenju krivičnih postupaka prepoznati su nedostaci koje je moguće otkloniti profesionalnim međuinstitucionalnim dijalogom, boljim planiranjem suđenja, efikasnim rukovođenjem postupkom, kao i unapređenjem kvaliteta optužnica, održavanja predraspravnog ročišta, te jačanjem procesne discipline stranaka.

   

  Unapređenje navedenih oblasti dio je aktivnosti Projekta Jačanje kapaciteta pravosuđa koji VSTV BiH provodi uz podršku Norveške sudske administracije, a u okviru kojeg su održani i navedeni sastanci.

   

  Međunarodni ekspertni tim i projektni tim VSTV BiH razgovarali su sa rukovodiocima i sudijama krivičnih odjeljenja Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici, ali i sa predstavnicima Kantonalnog tužilaštava Zeničko-dobojskog kantona, uvažavajući ulogu tužilaštva kao organa krivičnog gonjenja.

   

  Učesnici sastanka saglasni su da bi se uspostavljanjem adekvatne komunikacije među pravosudnim institucijama, intenziviranjem korištenja zakonske mogućnosti održavanja i boljom organizacijom predraspravnog ročišta, kao i unapređenjem procesne discipline stranaka, pružio znatan doprinos kako za unapređenje samog provođenja krivičnih postupaka, tako i za poboljšanje percepcije javnosti kada je u pitanju ova tema.

   

  U narednom periodu će biti organizovan sastanak na kojem će biti definisana konkretna rješenja za identifikovane probleme u cilju unapređenja efikasnosti i kvalitete krivičnih postupaka.

  Prikazana vijest je na:
  27 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

  19.09.2022.

  Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka u fokusu saradnje VSTV-a BiH, Norveške sudske administracije i Sudskog vijeća Nizozemske

   

              06.09.2022. godine

   

  Kako unaprijediti međuinstitucionalni dijalog o efikasnosti i kvalitetu krivičnih postupaka bila je tema sastanka organizovanog dana 06.09.2022. godine u sudovima u Zenici, a u okviru posjete međunarodnog ekspertnog tima koji čine sudije apelacionih i okružnih sudova iz Norveške i Nizozemske, te projektnog tima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

   

  U provođenju krivičnih postupaka prepoznati su nedostaci koje je moguće otkloniti profesionalnim međuinstitucionalnim dijalogom, boljim planiranjem suđenja, efikasnim rukovođenjem postupkom, kao i unapređenjem kvaliteta optužnica, održavanja predraspravnog ročišta, te jačanjem procesne discipline stranaka.

   

  Unapređenje navedenih oblasti dio je aktivnosti Projekta Jačanje kapaciteta pravosuđa koji VSTV BiH provodi uz podršku Norveške sudske administracije, a u okviru kojeg su održani i navedeni sastanci.

   

  Međunarodni ekspertni tim i projektni tim VSTV BiH razgovarali su sa rukovodiocima i sudijama krivičnih odjeljenja Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici, ali i sa predstavnicima Kantonalnog tužilaštava Zeničko-dobojskog kantona, uvažavajući ulogu tužilaštva kao organa krivičnog gonjenja.

   

  Učesnici sastanka saglasni su da bi se uspostavljanjem adekvatne komunikacije među pravosudnim institucijama, intenziviranjem korištenja zakonske mogućnosti održavanja i boljom organizacijom predraspravnog ročišta, kao i unapređenjem procesne discipline stranaka, pružio znatan doprinos kako za unapređenje samog provođenja krivičnih postupaka, tako i za poboljšanje percepcije javnosti kada je u pitanju ova tema.

   

  U narednom periodu će biti organizovan sastanak na kojem će biti definisana konkretna rješenja za identifikovane probleme u cilju unapređenja efikasnosti i kvalitete krivičnih postupaka.