• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Drugostepene krivične presude za 2023. godinu - krivična djela korupcije

  17.02.2023.

  BROJ PREDMETA                                                  PRAVNI OSNOV                                                          DATUM PRVOSTEPENA PRESUDA POTVRĐENA/ UKINUTA/ PREINAČENA
  42 0 K 055217 22 Kžčl. 383. st. 1 KZ FBiH 26.01.2023
  POTVRĐENA
  41 0 K 081684 22 Kž
  čl. 383. st. 2 KZ FBiH
  07.12.2022
  POTVRĐENA 
  43 0 K 189667 22 Kž 2čl. 383 st.1 KZ FBiH23.11.2022PREINAČENA
  41 0 K 080487 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  28.02.2023POTVRĐENA
  39 0 K 056850 23 Kž

  čl. 380 st.1 KZ FBiH

  13.03.2023

  PREINAČENA

  41 0 K 086438 22 Kž
  čl. 383. st. 2 KZ FBiH
  14.03.2023
  PREINAČENA 
  43 0 K 201456 23 Kžčl. 384 st.1 KZ FBiH
  23.03.2023PREINAČENA
  39 0 K 057699 23 Kžčl. 380 st.1 KZ FBiH
  05.04.2023PREINAČENA
  43 0 K 217972 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  07.04.2023POTVRĐENA
  39 0 K 056847 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  05.05.2023POTVRĐENA
  41 0 K 084852 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  19.04.2023POTVRĐENA
  41 0 K 082788 23 Kž
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  09.06.2023PREINAČENA
  43 0 K 204439 23 Kž
  čl. 384 st.1 KZ FBiH
  03.07.2023POTVRĐENA
  39 0 K 064229 23 Kž  
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  14.07.2023
  POTVRĐENA  
  39 0 K 064403 23 Kž 2 
  čl. 381 st.1 KZ FBiH
  18.09.2023
  POTVRĐENA 
  43 0 K 204923 23 Kž  
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  06.09.2023
  POTVRĐENA   
  43 0 K 217330 23 Kž      
  čl. 383 st.1 KZ FBiH  
  29.09.2023POTVRĐENA
  41 0 K 093825 23 Kžčl. 383. st.1. KZ FBiH26.10.2023.PREINAČENA
  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Drugostepene krivične presude za 2023. godinu - krivična djela korupcije

  17.02.2023.

  BROJ PREDMETA                                                  PRAVNI OSNOV                                                          DATUM PRVOSTEPENA PRESUDA POTVRĐENA/ UKINUTA/ PREINAČENA
  42 0 K 055217 22 Kžčl. 383. st. 1 KZ FBiH 26.01.2023
  POTVRĐENA
  41 0 K 081684 22 Kž
  čl. 383. st. 2 KZ FBiH
  07.12.2022
  POTVRĐENA 
  43 0 K 189667 22 Kž 2čl. 383 st.1 KZ FBiH23.11.2022PREINAČENA
  41 0 K 080487 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  28.02.2023POTVRĐENA
  39 0 K 056850 23 Kž

  čl. 380 st.1 KZ FBiH

  13.03.2023

  PREINAČENA

  41 0 K 086438 22 Kž
  čl. 383. st. 2 KZ FBiH
  14.03.2023
  PREINAČENA 
  43 0 K 201456 23 Kžčl. 384 st.1 KZ FBiH
  23.03.2023PREINAČENA
  39 0 K 057699 23 Kžčl. 380 st.1 KZ FBiH
  05.04.2023PREINAČENA
  43 0 K 217972 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  07.04.2023POTVRĐENA
  39 0 K 056847 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  05.05.2023POTVRĐENA
  41 0 K 084852 23 Kžčl. 383 st.1 KZ FBiH
  19.04.2023POTVRĐENA
  41 0 K 082788 23 Kž
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  09.06.2023PREINAČENA
  43 0 K 204439 23 Kž
  čl. 384 st.1 KZ FBiH
  03.07.2023POTVRĐENA
  39 0 K 064229 23 Kž  
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  14.07.2023
  POTVRĐENA  
  39 0 K 064403 23 Kž 2 
  čl. 381 st.1 KZ FBiH
  18.09.2023
  POTVRĐENA 
  43 0 K 204923 23 Kž  
  čl. 383 st.1 KZ FBiH
  06.09.2023
  POTVRĐENA   
  43 0 K 217330 23 Kž      
  čl. 383 st.1 KZ FBiH  
  29.09.2023POTVRĐENA
  41 0 K 093825 23 Kžčl. 383. st.1. KZ FBiH26.10.2023.PREINAČENA