• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izrečena nepravosnažna, prvostepena, osuđujuća presuda zbog krivičnog djela Prijevare u sticaju sa krivičnim djelom Pranje novca, i pod tačkom dva optužnice produženog krivičnog djela Porezne utaje

  12.02.2024.

  Kantonalni sud u Zenici je izrekao osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu u predmetu broj: 04 0 K 014172 22 K, kojom je optuženoj Z. A. za krivično djelo „Prijevare” iz člana 294.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, za krivično djelo “Pranje novca” iz člana 272.st.4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH u vezi sa članom 31. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, te pod tačkom II optužnice, za produženo krivično djelo “Porezne utaje” iz člana 273.st.1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, sve u sticaju u vezi sa članom 54. i 55. KZ FBiH, te primjenom prednjih odredbi te člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ FBiH, osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a optuženom M. A. za krivično djelo “Prijevare” iz člana 294.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, i za krivično djelo “Pranje novca” iz člana 272.st.4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH, u vezi sa članom 31. KZ FBiH, sve u sticaju u vezi sa članom 54. KZ FBiH, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, te utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te primjenom prednjih odredbi i člana 62. KZ FBiH izrečena uslovna osuda kojom se optuženom M. A. utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i istovremeno određuje da se ista kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 4 (četiri) godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.


  Pretpostavka nevinosti

  Molimo da pri čitanju sadržaja informacije imate u vidu načelo krivičnog zakonodavstva iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koje glasi: “Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.”

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Izreka osuđujuće presude
 • 41 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Izrečena nepravosnažna, prvostepena, osuđujuća presuda zbog krivičnog djela Prijevare u sticaju sa krivičnim djelom Pranje novca, i pod tačkom dva optužnice produženog krivičnog djela Porezne utaje

  12.02.2024.

  Kantonalni sud u Zenici je izrekao osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu u predmetu broj: 04 0 K 014172 22 K, kojom je optuženoj Z. A. za krivično djelo „Prijevare” iz člana 294.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, za krivično djelo “Pranje novca” iz člana 272.st.4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH u vezi sa članom 31. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, te pod tačkom II optužnice, za produženo krivično djelo “Porezne utaje” iz člana 273.st.1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, sve u sticaju u vezi sa članom 54. i 55. KZ FBiH, te primjenom prednjih odredbi te člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ FBiH, osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, a optuženom M. A. za krivično djelo “Prijevare” iz člana 294.st.2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, i za krivično djelo “Pranje novca” iz člana 272.st.4. u vezi sa stavom 1., 2. i 3. KZ FBiH, u vezi sa članom 31. KZ FBiH, sve u sticaju u vezi sa članom 54. KZ FBiH, utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, te utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te primjenom prednjih odredbi i člana 62. KZ FBiH izrečena uslovna osuda kojom se optuženom M. A. utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i istovremeno određuje da se ista kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 4 (četiri) godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.


  Pretpostavka nevinosti

  Molimo da pri čitanju sadržaja informacije imate u vidu načelo krivičnog zakonodavstva iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koje glasi: “Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivnja.”