• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Zenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Do uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u bilo kom općinskom ili osnovnom sudu

  20.09.2017.

  Od avgusta proširena primjena Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u prvostepenim sudovima u BiH

  Od početka aprila 2017. godine, građani Bosne i Hercegovine znatno brže i lakše mogu doći do uvjerenja o vođenju, odnosno nevođenju krivičnog postupka, zahvaljujući primjeni Modula za izdavanje ovih uvjerenja implementiranog u okviru Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS.

  Primjenom ovog Modula, podnosioci zahtjeva su uvjerenja mogli dobiti u općinskom, odnosno osnovnom sudu prema njihovom mjestu prebivališta, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica. Od početka avgusta, građani, pravna lica i osobe sa boravištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom osnovnom ili općinskom sudu, kao i odjeljenjima ovih sudova.

  Zahvaljujući izmjenama Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, kao i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Republici Srpskoj, putem Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka, od 5. avgusta 2017. godine, građani mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom prvostepenom sudu u Bosni i Hercegovini.

  Uz značajno ubrzanje postupka izdavanja uvjerenja, te mogućnosti podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja u svim sudovima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na prebivalište podnosioca, nova uvjerenja se izdaju na osnovu podataka o vođenju krivičnih postupaka pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini, čime je značajno unaprijeđena sveobuhvatnost izdatih uvjerenja i pravna sigurnost u zemlji. Ovakvim rješenjem, podnosioci zahtjeva više nemaju potrebu putovati u sjedište drugostepenog suda ili čekati da prvostepeni sud službenim putem pošalje zahtjev na provjeru drugostepenom sudu kako bi dobili uvjerenje, čime građani i drugi tražioci uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka ostvaruju kako vremensku, tako i materijalnu uštedu u odnosu na raniju situaciju, koja je nerijetko zahtijevala da tražioci uvjerenja putuju u drugi grad u kome se nalazi sud nadležan za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

  Procedura izdavanja uvjerenja se u najvećem broju sudova izvrši odmah po predaji zahtjeva za izdavanje uvjerenja, uz uplatu odgovarajućeg iznosa sudske takse. Građani Bosne i Hercegovine i osobe koje imaju prijavljeno boravište u zemlji, kao i pravna lica mogu dobiti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u najbližem općinskom ili osnovnom ili odjeljenju suda.

  Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u okviru nove generacije Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS razvijen je uz pomoć Evropske unije kroz projekt „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ – IPA 2013.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Do uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u bilo kom općinskom ili osnovnom sudu

  20.09.2017.

  Od avgusta proširena primjena Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u prvostepenim sudovima u BiH

  Od početka aprila 2017. godine, građani Bosne i Hercegovine znatno brže i lakše mogu doći do uvjerenja o vođenju, odnosno nevođenju krivičnog postupka, zahvaljujući primjeni Modula za izdavanje ovih uvjerenja implementiranog u okviru Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS.

  Primjenom ovog Modula, podnosioci zahtjeva su uvjerenja mogli dobiti u općinskom, odnosno osnovnom sudu prema njihovom mjestu prebivališta, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica. Od početka avgusta, građani, pravna lica i osobe sa boravištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom osnovnom ili općinskom sudu, kao i odjeljenjima ovih sudova.

  Zahvaljujući izmjenama Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, kao i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Republici Srpskoj, putem Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka, od 5. avgusta 2017. godine, građani mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom prvostepenom sudu u Bosni i Hercegovini.

  Uz značajno ubrzanje postupka izdavanja uvjerenja, te mogućnosti podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja u svim sudovima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na prebivalište podnosioca, nova uvjerenja se izdaju na osnovu podataka o vođenju krivičnih postupaka pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini, čime je značajno unaprijeđena sveobuhvatnost izdatih uvjerenja i pravna sigurnost u zemlji. Ovakvim rješenjem, podnosioci zahtjeva više nemaju potrebu putovati u sjedište drugostepenog suda ili čekati da prvostepeni sud službenim putem pošalje zahtjev na provjeru drugostepenom sudu kako bi dobili uvjerenje, čime građani i drugi tražioci uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka ostvaruju kako vremensku, tako i materijalnu uštedu u odnosu na raniju situaciju, koja je nerijetko zahtijevala da tražioci uvjerenja putuju u drugi grad u kome se nalazi sud nadležan za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

  Procedura izdavanja uvjerenja se u najvećem broju sudova izvrši odmah po predaji zahtjeva za izdavanje uvjerenja, uz uplatu odgovarajućeg iznosa sudske takse. Građani Bosne i Hercegovine i osobe koje imaju prijavljeno boravište u zemlji, kao i pravna lica mogu dobiti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u najbližem općinskom ili osnovnom ili odjeljenju suda.

  Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u okviru nove generacije Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS razvijen je uz pomoć Evropske unije kroz projekt „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ – IPA 2013.