Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Snježana Čolaković

18.09.2017.

Ime i prezime sudije:

Snježana Čolaković

Mjesto i datum rođenja:                     

Zenica, 28.09.1960. godine

Obrazovanje i kvalifikacije:         

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu – Odjeljenje u Zenici 1983. godine

 

Pravosudni ispit položila:             

30.10.1985.  godine

Radno iskustvo u pravosuđu:     

Pravosudnu karijeru započela 1984. godine kao sudijski pripravnik u Općinskom sudu u Zenici. Na poziciju sudije Općinskog suda u Zenici imenovana dana 27.02.1986. godine. Tu funkciju obavljala do 15.09.1996. U periodu od 15.09.1996. do 31.08.2005. godine obavljala funkciju pomoćnika Ombudsmena Federacije BiH. Na dužnost sudije Kantonalnog suda u Zenici stupila dana 01.09.2005. godine. U periodu od 06.11.2012. godine do 01.09.2013. godine obavljala funkciju predsjednice Građanskog odjeljenja u Kantonalnom sudu u Zenici.

 

Aktivnosti u profesionalnim 

udruženjima:                          

Član Udruženja sudija Federacije BiH

Ostalo:                                 

Učestvovala u radu brojnih stručnih konferencija i seminara iz oblasti građanskog prava.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Riječ Predsjednika suda

02.09.2013.

Poštovani,

 

Dobrodošli na Web stranicu Kantonalnog suda u Zenici koja ima za cilj da Vam pruži potrebne informacije o organizaciji i radu suda, kao i o svim aktuelnim dešavanjima od interesa za javnost.

Izražavam nadu da će informacije na našoj Web stranici biti put ka efikasnom ostvarenju prava na pristup sudu, prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Vaše sugestije i zapažanja, kao i kritike i pohvale će se koristiti kao smjernice za efikasniji i djelotvorniji rad suda.

 

Zenica, 02.09.2013. godine

Predsjednica suda:

Snježana Čolaković

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh