Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici Kantonalnog suda u Zenici

17.01.2019.

Sekretar suda – Ira Akvić

 

Šef sudske pisarne - Ejub Smajlović

 

Stručni savjetnik za odnose s javnošću – Edina Ćehajić

 

Stručni savjetnik – psiholog za podršku svjedocima – Aida Beganović

 

Stručni savjetnici:

1)      Senija Dizdarević – Bajramović

2)      Daniel Đukić

3)      Amel Zaimović

4)      Alisa Vojvodić

 

Tehnički sekretar – Fetaneta Krdžalić

 

Arhivar i KDP – Fatima Čančar

 

Blagajnik – Aida Mačak

 

Ekonom – Senad Husaković

 

IKT – Mustafa Direk

        - Arnes Kobić

 

Viši referent za prijem i otpremu pošte – Edina Fejzić

 

Viši referent za otpremu pošte – Enisa Alić

 

Birotehnički operateri – Daktilografi:

1)      Nazifa Avdagić

2)      Amara Đukić

3)      Amira Čerim

4)      Sana Delić

5)      Edina Imamović

6)      Slava Jerković

7)      Jasmina Mandžuka

8)      Sadika Mujezinović

9)      Nermina Osmanović – Kurbegović

10)   Amira Tahmiščija

11)  Jela Telalović

12)  Ernadina Tutnjić

13)  Branka Zekanović

 

Upisničari:

1)      Enisa Sivro

2)      Binasa Jeličić

3)      Samir Fakić

 

Likvidator – 

 

Sudski dostavljači:

1)      Zedin Selimović

2)      Jasminka Damjanović

 

Recepcioner – Said Čurić

 

Telefonista – Esma Đulan

 

Vozač – Almir Delić

 

Spremačice:

1)      Zehrudina Smajić

2)      Mehrija Oruč

3)      Zehra Kadić

4)      Refija Šabanović

 

 

Svakog od gore navedenih uposlenika možete kontaktirati putem e-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh