Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Prvostepene krivične presude Kantonalnog suda u Zenici za 2018. godinu

22.02.2018.

 BROJ PREDMETA  PRAVNI OSNOV  DATUM  PREINAČENA/UKINUTA
 04 0 K 006498 17 K 2  Član 172. stav 5. KZFBiH  31.01.2018  
 04 0 K 008846 17 K  Član 166. stav 1. KZFBiH  05.01.2018  
 04 0 K 008602 17 K  Član 336. stav 2. KZFBiH  05.01.2018  
 04 0 K 005736 17 K 2   Član 172. stav 5. KZFBiH   28.12.2017  
 04 0 K 009042 17 K  Član 166. stav 1. KZFBiH  28.12.2017  
 04 0 K 008859 17 K  Član 166. stav 1. KZFBiH  19.02.2018  
 04 0 K 005377 17 K 2  Član 383. stav 3. KZFBiH  14.02.2018  
 04 0 K 009045 17 K Član 166. stav 1. KZFBiH  13.03.2018  
04 0 K 009544 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  06.04.2018  
 04 0 K 009360 18 K 2  Član 289. stav 2. KZFBiH  05.04.2018  
 04 0 K 008426 16 K  Član 387. stav 2. KZFBiH  27.02.2018  
 04 0 K 008970 17 K  Član 336. stav 2. KZFBiH  13.04.2018  
 04 0 K 008731 17 K  Član 142. stav 1. KZSFRJ  24.04.2018
 04 0 K 009757 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  23.05.2018  
 04 0 K 008215 18 K 2  Član 166. stav 1. KZFBiH  29.06.2018  
 04 0 K 009773 18 K   Član 289. stav 2. KZFBiH  28.06.2018  
 04 0 K 009019 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  13.06.2018  
 04 0 K 009594 18 K  Član 166. stav 2. KZFBiH  10.05.2018  
 04 0 K 009360 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  28.06.2018  
 04 0 K 007873 18 K 2  Član 383. stav 3. KZFBiH

 Član 394. stav 1. KZFBiH

 Član 387. stav 2. KZFBiH

 Član 247. stav 2. KZFBiH

 19.06.2018  POTVRĐENA 20.02.2019.
 04 0 K 008720 18 K 3  Član 289. stav 2. KZFBiH  13.06.2018  
 04 0 K 009515 18 K  Član 336. stav 2. KZFBiH  18.06.2018  
 04 0 K 009683 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  13.06.2018  
 04 0 K 009719 18 K

 Član 289. stav 2. KZFBiH

Član 295. stav 1. KZFBiH

 

 05.07.2018  
 04 0 K 009846 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH

Član 286. stav 2. KZFBiH

 09.07.2018  
 04 0 K 009969 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  03.07.2018  
 04 0 K 006405 18 K 2  Član 383. stav 1. KZFBiH  17.10.2018  
 04 0 K 007799 18 K 2  Član 289. stav 2. KZFBiH  11.05.2018  
  04 0 K 009853 18 K

 

 Član 332. stav 1. KZFBiH  07.09.2018  
 04 0 K 005984 18 K   Član 289. stav 2. KZFBiH  10.10.2018  
04 0 K 010401 18 K 

 

 Član 289. stav 2. KZFBiH  21.11.2018  
04 0 K 010064 18 K 

 

 Član 166. stav 1. KZFBiH  15.11.2018  
04 0 K 010353 18 K 

 Član 289. stav 2. KZFBiH  05.11.2018  
04 0 K 008720 17 K 2 

 Član 289. stav 2. KZFBiH  20.09.2018  
 04 0 K 009308 17 K   Član 383. stav 1. KZFBiH  24.10.2018  
 04 0 K 009436 17 K  Član 387. stav 2. KZFBiH  02.11.2018  
 04 0 K 009032 18 K  Član 383. stav 3. KZFBiH  30.10.2018  
 04 0 K 010259 18 K  Član 289. stav 2. KZFBiH  13.12.2018  
 04 0 K 008635 17 K   Član 387. stav 2. KZFBiH  10.12.2018  
 04 0 K 009166 18 K   Član 384. stav 3. KZFBiH  27.12.2018  


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh