Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Prvostepene krivične presude Kantonalnog suda u Zenici za 2019. godinu

11.02.2019.

       
 
 BROJ PREDMETA  PRAVNI OSNOV  DATUM UKINUTA/PREINACENA 
04 0 K 009984 18 K cl. 289 st 2 KZ FBiH  03.01.2019.  
 04 0 K 010186 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  04.02.2019.  
 04 0 K 009370 18 K  cl 289 st 2 KZ FBiH  13.02.2019.  
 04 0 K 010268 18 K  cl 384 st 3KZ FBiH  31.01.2019.  
04 0 K 007325 18 K 2   cl. 336 st 2 KZ FBiH  14.02.2019.  
 04 0 K 004880 18 K 4  cl. 328 i cl. 323 KZ FBiH  15.02.2019.  
 04 0 K 009516 18 K  cl. 383 st 3 u vezi sa st 1 KZ FBiH  13.02.2019.  
 04 0 K 010413 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  20.03.2019.  
 04 0 K 010487 19 K 2  cl. 349 st 2 i 300 st 1 KZ FBiH  15.03.2019.  
 04 0 K 010726 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  01.04.2019.  
 04 0 K 010462 19 K  cl. 166 st 2 KZ FBiH  15.04.2019.  
 04 0 K 010565 19 K  cl. 336 st 2 KZ FBiH  18.04.2019.  
 04 0 K 009042 18 K 2  cl.166 st 1 KZ FBiH  16.04.2019.  
 04 0 K 010767 19 K  cl. 383 st 2 KZ FBiH  17.04.2019.  
 04 0 K 010414 19 K  cl 166 st 1 KZ FBiH  29.04.2019.  
 04 0 K 010865 19 K  cl 383 st 2 KZ FBiH  14.05.2019.  
 04 0 K 010786 19 K  cl. 174 st 1 KZ FBiH  22.05.2019.  
 04 0 K 010988 19 K  cl. 383 st 1 KZ FBiH  13.06.2019.  
 04 0 K 010894 19 K  cl. 174 st 1 KZ FBiH  17.06.2019.  
 04 0 K 011064 19 K  cl. 323 st 1 KZ FBiH  11.07.2019.  
 04 0 K 010891 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  28.08.2019.  
 04 0 K 010652 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH    
 04 0 K 007202 19 K2  cl. 389 st 2 KZ FBiH    
 04 0 K 011307 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  26.09.2019.  
 04 0 K 011329 19 K  cl. 289 st 2 KZ FBiH  11.10.2019.  
 04 0 K 010210 18 K  cl.166 st 1 KZ FBiH  04.10.2019.  
 04 0 K 009938 19 K   cl. 300 st 2 KZ FBiH  24.10.2019.  
 04 0 K 008720 19 K4   cl. 289 st 2 KZ FBiH  29.10.2019.  
 04 0 K 010267 19 K

 cl. 384 st 3 KZ  FBiH

 23.10.2019.  
 04 0 K 006079 19 K    cl. 174 st 1 KZ FBiH  20.12.2019.  
 04 0 K 008731 19 K2    cl. 142 st 1 KZ SFRJ  20.11.2019.  
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh