Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Rezultati rada za april 2020. godine

06.05.2020.

Saopštenje o rezultatima rada Kantonalnog suda u Zenici za mjesec april 2020. godine


Iako je Kantonalni sud u Zenici u mjesecu aprilu 2020. godine imao na snazi određene restriktivne mjere u pogledu organizacije rada ostvareni su odlični rezultati rada.

 

            U mjesecu aprilu 2020. godine u Kantonalni sud u Zenici je zaprimljeno u rad 154 predmeta svih referata, a riješeno je 307 predmeta.

 

            U periodu od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine na izvršnom referatu je primljeno 14 predmeta a riješeno je 62 predmeta. Na krivičnom referatu je primljeno 38 predmeta, a riješeno je 50 predmeta. Na parničnom referatu je primljeno 36 predmeta, a riješeno je 116 predmeta. Na prekršajnom referatu je primljeno 11 predmeta, a riješena su 3 predmeta. Na privrednom referatu je primljeno 2 predmeta, a riješeno je 6 predmeta. Na upravnom referatu je primljeno 36 predmeta, a riješeno je 37 predmeta. Na vanparničnom referatu je primljeno 4 predmeta, a riješeno je 11 predmeta. Na referatu sudske uprave je primljeno 6 predmeta i riješeno je 6 predmeta. Na zemljišno-knjižnom referatu je primljeno 7 predmeta, a riješeno je 16 predmeta.

 

            Ovako dobri rezultati su rezultat pravilne i dobre organizacije rada i predanog i odgovornog rada sudija i ostalih zaposlenika. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh