Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Izrečena prvostepena prvostepena presuda u predmetu optuženog Baščaušević Fahrudin

26.05.2020.

Izrečena prvostepena presuda u predmetu optuženih Baščaušević Fahrudina i Spahić Senada

 

Kantonalni sud u Zenici je dana 04.03.2020. godine izrekao prvostepenu presudu u predmetu broj 04 0 K 009756 19 K, kojom je optužene Baščaušević Fahrudina i Spahić Senada oglasio krivim zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 289. stav 2. u vezi sa članom 31. KZ F BiH, te je optuženom Baščaušević Fahrudinu izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca, a optuženom Spahić Senadu kazna zatvora u trajanju od 1 godine.

            Na osnovu člana 78. stav 1. KZ FBiH optuženom Spahić Senadu je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni pri izvršenju krivičnog djela i to pištolja-upaljača sa natpisom „PIETRO BERETTA“ mod.92 FS cal.9. oduzet po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PS T., broj: 08-04/12-1-69-34/18 od 27.03.2018. godine.

            Oštećeni P. H. i I. A.  se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su:

 

            dana 24.02.2018. godine,  oko 19,30 sati, u Tešnju, u mjestu Jelah, uz obalu rijeke Usore, s ciljem da sebi pribave protupravnu imovinsku korist upotrebom oružja, zajedniči i dogovoreno,  došli do parkiranog vozila marke „Golf III“, reg. oznaka ... , u kojem su se nalazili P. H. i I. A. i dok je Spahić Senad prema njima uperio pištolj- upaljač koji izgledom asocira na pravi a Fahrudin Baščaušević držeći gasni-startni pištolj u ruci, otvorio vrata navedenog automobila i sa uperenim pištoljem u njihovom pravcu prijeteći P. H.u „daj pare“, nakon čega je isti u strahu za vlastiti život predao svoj mobilni telefon marke „Wiko“, crne boje, sa pretplatničkim brojem: 0..., a I. A.a je predala gotov novac u iznosu od 10 KM Baščaušević Fahrudinu, na koji način su oštetili P. H.a za iznos od 170 KM, a I. A.u za iznos od 10 KM, nakon čega su se udaljili u nepoznatom pravcu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh