Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Video konferencijski sastanak

16.07.2020.

 

Video konferencijski sastanak predstavnika Kantonalnog

suda u Zenici,  Općinskog suda u Zenici, Visokog sudskog

i tužilačkog vijeća BiH i Ekspertnog tima Projekta

''Unapređenje kvalitete pravosuđa''

 

 

Dana 08.07.2020. godine održan je  video konferencijski sastanak sa Ekspertnim timom ''Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa'', koji je ujedno označio završetak faze II implementacije projekta.

 

Na ovom sastanku doneseni su  sljedeći zaključci:

 

1)     Sudovi će nastaviti sa primjenom Smjernica za postupanje u parničnom postupku i drugih alata razvijenih u okviru projekta, koji doprinose efikasnosti i kvalitetu parničnog postupka;

 

2)     U skladu sa epidemiološkom situacijom, sudovi će iznaći način da nastave praksu održavanja redovnih sastanaka/konsultacija uspostavljenu potpisanim memorandumima o saradnji;

 

3)     VSTV BiH će vršiti periodični monitoring održivosti rezultata postignutih projektom;

 

4)     Sudovi će kontinuirano razmatrati potrebu za revizijom Smjernica za postupanje u parničnom postupku, te, u tom pogledu, posebno razvijati saradnju sa punomoćnicima;

 

5)     U skladu sa iskazanom potrebom sudova da razviju smjernice za postupanje u izvršnom i/ili krivičnom postupku, predsjednici sudova će organizirati radne grupe koje će raditi na primjeni rezultata i dobre prakse projekta i na drugim referatima;

 

6)     U skladu sa planom koji su izložili Okružni i Osnovni sud u Doboju, a slijedom dobre prakse sudova u Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu, ovi sudovi će poduzeti aktivnosti na uključivanju svih prvostepenih sudova iz Regije Doboj u projekt. Pri tome će sudovima biti ustupljeni svi dosadašnji alati razvijeni u projektu, kao i Kompilacija materijala koja je ranije dostavljena sudovima faze II.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh