Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Sedmica sudske nagodbe

31.08.2020.

 „Sedmice sudske nagodbe“ 

 

            Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmica sudske nagodbe“ u našem Sudu.

 

            Period implementacije aktivnosti je u periodu od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine kada će se realizovati, sedme po redu, „Sedmice sudske nagodbe“.

 

            Aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“ se, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kontinuirano provodi u svim sudovima u Bosni i Hercegovini od 2016. godine. U prethodnim godinama, aktivnost se provodila u okviru projekta koje je implementirao Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine sredstvima Vlade Norveške i Vlade Švedske, dok nastavak aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ predstavlja realizaciju strateškog opredjeljenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za rješavanje sporova mirnim putem.

 

            Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u navedenom periodu u sudovima u Bosni i Hercegovini će se održavati „Sedmica sudske nagodbe“ s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Sudovi imaju obavezu da u narednom periodu zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe, te da se stranke podstaknu na rješavanje predmeta na ovaj način. 

 

            Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

            U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu i riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

 

            Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 

-       samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske   

        nagodbe;

-      samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili       

       termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-      zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog

       perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh