Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Zenici

Realizacija Memoranduma o saradnji u okviru Projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“

15.09.2020.

Memorandum o saradnji između Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Kaknju u okviru Projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“ je, između ostalog, podrazumijevao održavanje sastanaka predstavnika oba suda, zatim obavezu da Kantonalni sud u Zenici na web stranici objavljuje odluke, pravna shvatanja i stavove za koje bude smatrao da su od značaja za rad Općinskog suda u Kaknju i delegiranje tzv.  „Pilot predmeta“.

 

            Usaglašeno je da se navedeni materijali moraju učiniti dostupnim svim sudijama i stručnim saradnicima općinskih sudova i Kantonalnog suda u Zenici, te da se objavom na WEB portalima oba suda moraju učiniti dostupnim široj javnosti, učesnicima u postupku i advokatskoj komori.

 

            Vezano za delegaciju „Pilot predmeta“, u prilogu ovog teksta objavljujemo Presudu Kantonalnog suda u Zenici broj: 36 0 P 048357 20 Gž od 11.09.2020. godine i Presudu Kantonalnog suda u Zenici broj: 36 0 P 048299 20 Gž od 11.09.2020. godine.

 

            Odluke su djelimično anonimizirane kako bi se zaštitili lični podaci i interesi koji se odnose na privatnost lica u postupku u skladu sa članom 8. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh